×

Artikel 4:144 BW | Één-, twee- of driesterrenexecuteur

Artikel 4:144 BW

  1. Onverminderd de testamentaire lasten die de erflater aan de executeur mocht hebben opgelegd, heeft deze, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.
  2. Tenzij bij uiterste wil anders is geregeld, komt de executeur, of als er meer dan een executeur is, hun tezamen, een ten honderd van de waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag toe.
  3. Artikel 159 leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.

Wat is het verschil tussen de executeur met één, twee of drie sterren?

Een executeur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit de nalatenschap dienen te worden voldaan. De executeur wordt in zo’n geval ‘beheersexecuteur’ of ‘tweesterrenexecuteur’ genoemd. Overigens staat het de erflater vrij om de bevoegdheden van de executeur uit te breiden bij testament. Mag de executeur niet alleen de goederen van de nalatenschap beheren, maar mag hij ook overgaan tot de verdeling van de nalatenschap, dan spreken we over de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ of ‘driesterrenexecuteur’. Een éénsterrenexecuteur mag alleen de uitvaart regelen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-144-bw-een-twee-of-driesterrenexecuteur/