×

Artikel 4:1 BW | regelt hoe je kunt erven: op grond van de wet of op grond van een testament.

Artikel 4:1 BW

  1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
  2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.

De Nederlandse wet bevat regels rondom erfopvolging. Deze regels bepalen wat er met de bezittingen en eventuele schulden van iemand gebeurt wanneer hij of zij komt te overlijden.

Artikel 4:1 BW regelt hoe je kunt erven: bij versterf (op grond van de wet) of krachtens uiterste wilsbeschikking (op grond van een testament).

Erfopvolging bij versterf is van toepassing wanneer de overledene (de erflater) geen uiterste wilsbeschikking (een testament) heeft. De wet regelt in dat geval wie de erfgenamen zijn. Is er wel een testament, dan bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-1-bw-regelt-hoe-je-kunt-erven-bij-versterf-op-grond-van-de-wet-of-krachtens-uiterste-wilsbeschikking-op-grond-van-een-testament/