×

Artikel 4:6 BW | Waarde goederen nalatenschap

Artikel 4:6 BW

In dit Boek wordt onder de waarde van de goederen der nalatenschap verstaan de waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater, waarbij geen rekening wordt gehouden met het vruchtgebruik dat daarop krachtens afdeling 1 of 2 van titel 3 kan komen te rusten.

Dit artikel geldt voor het vaststellen van vorderingen. Bij de verdeling van de nalatenschap wordt het moment van verdeling aangehouden voor het bepalen van de waarde. Overigens is nergens in het Burgerlijk Wetboek bepaald hoe de waarde van de goederen moet worden vastgesteld.

Uitgangspunt voor de bepaling van de waarde van de goederen van de nalatenschap is de waarde direct na het overlijden van de erflater.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-6-bw-waarde-goederen-nalatenschap/