×

Artikel 4:9 BW | Bestaansvereiste

Artikel 4:9 BW

Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.

Is er door de erflater geen testament opgemaakt, dan geldt het versterferfrecht. Om in dat geval te kunnen erven, moet iemand bestaan op het ogenblik dat de erflater komt te overlijden.

Dit wordt ook wel het bestaansvereiste genoemd.

Overigens geldt het bestaansvereiste ook wanneer erflater wel een testament heeft opgemaakt. Dit volgt uit artikel 4:56 BW.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-9-bw-bestaansvereiste/