×

Artikel 4:71 BW | Beroep op legitieme portie als erfgenaam

Artikel 4:71 BW

De waarde van al hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt, komt in mindering van zijn legitieme portie.

Ook wanneer een iemand erfgenaam is in de nalatenschap van een overledene, kan hij een (aanvullend) beroep doen op zijn legitieme portie.

Artikel 4:71 BW regelt dat hetgeen de legitimaris – degene die aanspraak maakt op de legitieme portie – krachtens het erfrecht reeds als erfgenaam verkrijgt, in mindering wordt gebracht op zijn legitieme portie. 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-471-bw-beroep-op-legitieme-portie-als-erfgenaam/