×

Artikel 4:10 BW | In geval van erfopvolging op grond van de wet geldt het groepenstelsel.

Artikel 4:10 BW

 1. De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:
  1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
  2. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;
  3. de grootouders van de erflater;
  4. de overgrootouders van de erflater.
 2. De afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder worden bij plaatsvervulling geroepen.
 3. Alleen zij die tot de erflater in familierechtelijke betrekking stonden, worden tot de in de vorige leden genoemde bloedverwanten gerekend.

In geval van erfopvolging op grond van de wet geldt het groepenstelsel.

Dit stelsel, ook wel parentelenstelsel genoemd, verdeelt de wettelijke erfgenamen in vier groepen: 1. De echtgenoot en kinderen van erflater, 2. De ouders en broers en zussen van erflater, 3. De grootouders van erflater en 4. De overgrootouders van erflater. Slechts wanneer in een eerdere groep geen familielid of plaatsvervuller aanwezig is, komen bloedverwanten uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-10-bw-in-geval-van-erfopvolging-op-grond-van-de-wet-geldt-het-groepenstelsel/