Erfenismagazine

Columns

Kan een kantonrechter afwijken van de inhoud van het levenstestament bij de aanvraag van mentorschap, bewind of curatele?

Het levenstestament is inmiddels een bekend fenomeen in het (erf)recht. Ook het publiek raakt hier steeds meer mee bekend. De inhoud van een levenstestament kan voor familieleden of andere naasten van degene op wie het levenstestament betrekking heeft, nog wel eens wat stof doen opwaaien.

Lees verder

De buitenlandse erfenis en de Nederlandse echtscheiding

De Rechtbank Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan in een geschil waarbij er sprake was van een nalatenschap naar Spaans recht en een algehele gemeenschap van goederen naar Nederlands recht.

Lees verder

De wettelijke verdeling en het ‘stiefoudergevaar’

Koen Boddaert

De nalatenschap van iemand die een echtgenoot (of geregistreerd partner) en een of meer kinderen als zijn erfgenamen achterlaat, wordt verdeeld volgens de wet, voor zover daarvan niet bij testament is afgeweken.

Lees verder

Erfgenamen: Pas op met gedragingen van zuivere aanvaarding!

Het is de schrik van iedere erfgenaam. Na het overlijden van erflater word je als erfgenaam geconfronteerd met een schuld van erflater én je blijkt hiervoor aansprakelijk te zijn met je eigen privé vermogen. Als erfgenaam wil je dit uiteraard voorkomen.

Lees verder

Financieel misbruik van ouderen in tijden van corona

Column Edith Schnackers

Wist u dat ten minste één op de twintig ouderen te maken krijgt met ouderenmishandeling, waarvan een groot deel financieel misbruik betreft? En dat dit in  80% van de gevallen gebeurt door eigen familie?

Lees verder

Vrijdag 20 maart: Dag van het Erfrecht 2020

Edith Schnackers

Op vrijdag 20 maart 2020 is de Dag van het Erfrecht, in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Lees verder

Als samen vereffenen van een nalatenschap niet lukt

Column Edith Schnackers

Wat kunnen erfgenamen doen als het niet lukt om samen te vereffenen?

Lees verder

Wat houdt de erfrechtadvocaat van de straat?

Voor de een zal de drijfveer zijn gelegen in de soms spraakmakende zaken. Voor een ander zal de uitdaging meer liggen in de complexiteit van een zaak. 

Lees verder

Erfgenamen beschermd tegen schulden?!

advocaten-familie-erfrecht-column-noortje-lavrijssen

Op 1 september 2016 is de Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet heeft onder andere geleid tot de invoering van artikel 4:194a Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van het eerste lid van dit artikel is het soms mogelijk om met toestemming van de kantonrechter alsnog een nalatenschap beneficiair te aanvaarden, ook al is deze nalatenschap in eerste instantie zuiver aanvaard.

Lees verder

De beste erfrechtadvocaat

Met enige regelmaat wordt de vraag opgeworpen: “Wie is de beste erfrechtadvocaat?” Dat is een lastige vraag. De beste advocaat erfrecht voor de één hoeft nog niet de beste advocaat erfrecht voor de ander te zijn.

Lees verder