Erfenismagazine

Columns

Een testament ongeldig laten verklaren en de rol van het medisch dossier

advocaten-familie-erfrecht-column-noortje-lavrijssen

De samenleving vergrijst. Mensen worden steeds ouder, en daarmee neemt ook het aantal ouderen met een geestelijke stoornis zoals dementie toe. Wat nu als een familielid van u zijn testament heeft laten aanpassen bij de notaris, terwijl u ervan overtuigd bent dat dit familielid op dat moment als gevolg van de geestelijke stoornis niet meer in staat was zijn wil te bepalen? In deze bijdrage leest u welke mogelijkheden u in zo’n geval heeft.

 

Lees verder

Een onverwachte schuld in de erfenis: kan ik als erfgenaam toch voorkomen dat ik er privé voor opdraai?

Familie- en Erfrecht

De wet bepaalt dat een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een “onbekende schuld van de nalatenschap”, onder omstandigheden alsnog beneficiair kan aanvaarden. Immers, een zuivere aanvaarding van een nalatenschap leidt ertoe dat de erfgenaam ook privé aansprakelijk is voor de schulden van die nalatenschap, indien de nalatenschap ontoereikend is om deze schulden te voldoen.

In de rechtspraktijk blijkt de vraag of beneficiair aanvaarden dan nog mogelijk is, maatwerk te zijn.

Lees verder

Staat een onterfde echtgenoot in de kou?

Koen Boddaert

De wetgever heeft het goed geregeld voor de langstlevende echtgenoot. De echtgenoot is op grond van de wet erfgenaam, en zelfs als er ook kinderen zijn die erven, verkrijgt de langstlevende echtgenoot op grond van de wettelijke verdeling van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen moeten dan genoegen nemen met een geldvordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel, die tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot niet opeisbaar is. Maar wat als daar bij testament van afgeweken is, en de echtgenoot onterfd is? Staat die dan helemaal in de kou?

Lees verder

Kan een kantonrechter afwijken van de inhoud van het levenstestament bij de aanvraag van mentorschap, bewind of curatele?

Het levenstestament is inmiddels een bekend fenomeen in het (erf)recht. Ook het publiek raakt hier steeds meer mee bekend. De inhoud van een levenstestament kan voor familieleden of andere naasten van degene op wie het levenstestament betrekking heeft, nog wel eens wat stof doen opwaaien.

Lees verder

De buitenlandse erfenis en de Nederlandse echtscheiding

De Rechtbank Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan in een geschil waarbij er sprake was van een nalatenschap naar Spaans recht en een algehele gemeenschap van goederen naar Nederlands recht.

Lees verder

De wettelijke verdeling en het ‘stiefoudergevaar’

Koen Boddaert

De nalatenschap van iemand die een echtgenoot (of geregistreerd partner) en een of meer kinderen als zijn erfgenamen achterlaat, wordt verdeeld volgens de wet, voor zover daarvan niet bij testament is afgeweken.

Lees verder

Erfgenamen: Pas op met gedragingen van zuivere aanvaarding!

Het is de schrik van iedere erfgenaam. Na het overlijden van erflater word je als erfgenaam geconfronteerd met een schuld van erflater én je blijkt hiervoor aansprakelijk te zijn met je eigen privé vermogen. Als erfgenaam wil je dit uiteraard voorkomen.

Lees verder

Financieel misbruik van ouderen in tijden van corona

Column Edith Schnackers

Wist u dat ten minste één op de twintig ouderen te maken krijgt met ouderenmishandeling, waarvan een groot deel financieel misbruik betreft? En dat dit in  80% van de gevallen gebeurt door eigen familie?

Lees verder

Vrijdag 20 maart: Dag van het Erfrecht 2020

Edith Schnackers

Op vrijdag 20 maart 2020 is de Dag van het Erfrecht, in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Lees verder

Als samen vereffenen van een nalatenschap niet lukt

Column Edith Schnackers

Wat kunnen erfgenamen doen als het niet lukt om samen te vereffenen?

Lees verder