×

Artikel 4:11 BW | Als men rechtstreeks erft op grond van de wet, dan erven alle erfgenamen in principe voor gelijke delen.

Artikel 4:11 BW

  1. Degenen die tezamen uit eigen hoofde tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen.
  2. In afwijking van lid 1 is het erfdeel van een halfbroer of halfzuster de helft van het erfdeel van een volle broer, een volle zuster of een ouder.
  3. Wanneer het erfdeel van een ouder door toepassing van de leden 1 en 2 minder zou bedragen dan een kwart, wordt het verhoogd tot een kwart en worden de erfdelen van de overige erfgenamen naar evenredigheid verminderd.

Als men rechtstreeks erft op grond van de wet, dan erven alle erfgenamen in principe voor gelijke delen.

Voor halfbroers en halfzusters geldt dat zij de helft van het erfdeel van een volle broer, een volle zus of een ouder erven. Het erfdeel waar de ouders van de overledene recht op hebben, mag nooit minder zijn dan een kwart. Is dat wel het geval, dan wordt dit erfdeel vastgesteld op een kwart en wordt het erfdeel van de overige erfgenamen in dat geval naar evenredigheid verminderd.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-11-bw-als-men-rechtstreeks-erft-op-grond-van-de-wet-dan-erven-alle-erfgenamen-in-principe-voor-gelijke-delen/