Erfenismagazine

Facts & figures

Erfenismagazine

Facts & figures

In 2021 werden ruim 1,38 miljoen rechtszaken aangebracht bij de rechten, waarvan 5.674 werden verwezen naar mediation

Bron: de Rechtspraak, Jaarverslag 2021
Shape Created with Sketch.

In 2024 is de vrijstelling voor erfbelasting voor partners € 795.156,00 en voor (klein)kinderen € 25.187,00

Bron: Belastingdienst.nl, vrijstellingen erfbelasting 2024
Shape Created with Sketch.

De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling door ouderen zelf is financieel misbruik

Bron: Onderzoek Regioplan aard en omvang ouderenmishandeling 25 mei 2018
Shape Created with Sketch.

In 2022 zijn 343.221 testamenten opgemaakt

Bron: knb.nl
Shape Created with Sketch.Alle Nederlandse notarissen samen hebben in 2023 1.734.812 akten gepasseerd.
Dat is een daling ten opzichte van 2022 en het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar.

Bron: knb.nl
Shape Created with Sketch.

Goede doelen ontvangen steeds meer inkomsten uit nalatenschappen

Bron: Goede doelen Nederland, feiten en cijfers over goede doelen
Shape Created with Sketch.

Van de onterfde familieleden zijn 50% broer of zus van de erflater

Bron: Netwerk Notarissen uitgave 2017/01
Shape Created with Sketch.
87%

87% van de onterfde kinderen probeert binnen 1 jaar zijn legitieme portie op te eisen

Shape Created with Sketch.

Gemiddeld bedraagt een nalatenschap € 27.200

Bron: CBS
Shape Created with Sketch.