Erfenismagazine

Facts & figures

Erfenismagazine

Facts & figures

In 2021 werden ruim 1,38 miljoen rechtszaken aangebracht bij de rechten, waarvan 5.674 werden verwezen naar mediation

Bron: de Rechtspraak, Jaarverslag 2021
Shape Created with Sketch.

In 2022 is de vrijstelling voor erfbelasting voor partners € 680.645 en voor (klein)kinderen € 21.559

Bron: Belastingdienst.nl, Vrijstellingen erfbelasting 2022
Shape Created with Sketch.

De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling door ouderen zelf is financieel misbruik

Bron: Onderzoek Regioplan aard en omvang ouderenmishandeling 25 mei 2018
Shape Created with Sketch.

In 2021 zijn 331.225 testamenten opgemaakt

Bron: KNB januari 2022 – Testamenten
Shape Created with Sketch.

Notarissen hebben in 2021 gezamenlijk ruim 2.000.000 akten gepasseerd

Bron: KNB januari 2022 – Akten
Shape Created with Sketch.

Goede doelen ontvangen steeds meer inkomsten uit nalatenschappen

Bron: Goede doelen Nederland, feiten en cijfers over goede doelen
Shape Created with Sketch.

Van de onterfde familieleden zijn 50% broer of zus van de erflater

Bron: o Netwerk Notarissen uitgave 2017/01
Shape Created with Sketch.
87%

87% van de onterfde kinderen probeert binnen 1 jaar zijn legitieme portie op te eisen

Shape Created with Sketch.

Gemiddeld bedraagt een nalatenschap € 27.200

Bron: CBS
Shape Created with Sketch.