×

Artikel 4:46 BW | De wet bepaalt dat bij de uitleg van een testament moet worden gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen en de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt.

Artikel 4:46 BW

  1. Bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt.
  2. Daden over verklaringen van de erflater buiten de uiterste wil mogen slechts dan voor uitlegging van een beschikking worden gebruikt, indien deze zonder die daden of verklaringen geen duidelijke zin heeft.
  3. Wanneer een erflater zich klaarblijkelijk in de aanduiding van een persoon of een goed heeft vergist, wordt de beschikking naar de bedoeling van de erflater ten uitvoer gebracht, indien deze bedoeling ondubbelzinnig met behulp van de uiterste wil of met andere gegevens kan worden vastgesteld.

De wet bepaalt dat bij de uitleg van een testament moet worden gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen en de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt.

Er wordt de laatste jaren veel geprocedeerd over de uitleg van testamenten, ook als het testament op het eerste oog duidelijk is. Wat heeft erflater in een specifiek geval bedoeld te regelen?

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-46-bw-de-wet-bepaalt-dat-bij-de-uitleg-van-een-testament-moet-worden-gelet-op-de-verhoudingen-die-het-testament-kennelijk-wenst-te-regelen-en-de-omstandigheden-waaronder-het-testament-is-g/