Erfenismagazine

In gesprek met

Joost Diks

Vereffening van nalatenschappen
Het komt veel voor dat een nalatenschap moet worden vereffend. Advocaten werkzaam bij Advocaten Familie- & Erfrecht treden regelmatig als vereffenaar en als advocaat van een vereffenaar op. Maar wat is dat vereffenen eigenlijk? Een van de advocaten, tevens medeoprichter van Advocaten Familie- & Erfrecht, Joost Diks, geeft antwoord...
Lees verder