×

Artikel 4:42 BW | De uiterste wilsbeschikking – ook wel testament genoemd – werkt pas bij overlijden van degene die de uiterste wilsbeschikking heeft laten opmaken.

Artikel 4:42 BW

  1. Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in dit Boek is geregeld of in de wet als zodanig wordt aangemerkt.
  2. De erflater kan een uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig herroepen.
  3. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij uiterste wil en slechts door de erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen.

De uiterste wilsbeschikking – ook wel testament genoemd – werkt pas bij overlijden van degene die de uiterste wilsbeschikking heeft laten opmaken.

De uiterste wil is een rechtshandeling die iemand persoonlijk moet verrichten; hij kan zich niet laten vertegenwoordigen bij het laten opmaken van een testament. Een uiterste wilsbeschikking is op ieder moment herroepbaar; dat betekent dat iemand niet tot in lengte der dagen vast zit aan een uiterste wil die hij eerder heeft laten opmaken bij de notaris.

 

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-42-bw-de-uiterste-wilsbeschikking-ook-wel-testament-genoemd-werkt-pas-bij-overlijden-van-degene-die-de-uiterste-wilsbeschikking-heeft-laten-opmaken/