×

Artikel 4:12 BW | Plaatsvervulling

Artikel 4:12 BW

  1. Plaatsvervulling geschiedt met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaan, die onwaardig zij, onterfd zijn of verwerpen of wier erfrecht is vervallen.
  2. Zij die bij plaatsvervulling erven, worden staaksgewijze geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen.
  3. Degenen die de erflater verder dan de zesde graad bestaan, erven niet.

Bij plaatsvervulling treedt de erfgenaam in de plaats van een andere erfgenaam, die door de wet was geroepen maar geen erfgenaam kan of wil zijn.

Artikel 4:12 BW regelt wanneer er sprake is van plaatsvervulling en voor welk deel van de nalatenschap. Met de term ‘staaksgewijs’ wordt bedoeld dat de plaatsvervullers gezamenlijk het erfdeel krijgen dat de oorspronkelijke erfgenaam had gekregen wanneer er geen sprake zou zijn geweest van plaatsvervulling.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-12-bw-plaatsvervulling/