×

Artikel 4:78 BW | Inzagerecht legitimaris bij vaststellen legitieme portie

Artikel 4:78 BW

  1. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft; zij verstrekken hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen.
  2. Op zijn verzoek kan de kantonrechter een of meer der erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs doen oproepen ten einde de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van de verzoeker onder ede te bevestigen.

Om de omvang van zijn legitieme portie vast te kunnen stellen, heeft een legitimaris belang bij een inzagerecht.

Dit inzagerecht is vastgelegd in artikel 4:78 BW. Dit inzagerecht kan een legitimaris inroepen tegenover de erfgenamen, maar ook tegenover eventuele executeurs. Is een legitimaris erfgenaam, dan heeft hij ook recht op informatie.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-78-bw-om-de-omvang-van-zijn-legitieme-portie-vast-te-kunnen-stellen-heeft-een-legitimaris-belang-bij-een-inzagerecht/