×

Wat is een legaat?

Een testament bestaat altijd uit verschillende soorten bepalingen. Zo bevat het meestal een executeursbenoeming, een aanwijzing van de erfgenamen (‘erfstelling’) en een toewijzing van legaten. Een legaat wordt ook wel een testamentaire making genoemd. Wat is het precies?

Wat is een legaat?

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Een legaat geeft dus een vorderingsrecht (m.b.t. een geldbedrag of een bepaald goed) aan iemand. Deze vordering komt, tenzij in het testament anders is bepaald, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.

 

Hoe aanvaard ik een legaat?

Uitdrukkelijke aanvaarding is niet vereist. Als u dus niets doet, aanvaard u stilzwijgend het legaat.

 

Kan ik een legaat verwerpen?

Ja, dat kan. Dit moet u expliciet doen (bijvoorbeeld schriftelijk). Doet u dat niet, dan wordt ervan uitgegaan dat u het legaat aanvaardt.

 

Hoe vindt afwikkeling van een legaat plaats?

Eerst worden alle schulden van de nalatenschap voldaan. Pas daarna zal het legaat worden afgewikkeld. Het kan dus voorkomen dat de omvang van de nalatenschap onvoldoende is om het legaat uit te keren. Mocht dat zo zijn, win dan juridisch advies in. Er bestaan namelijk mogelijkheden om in een dergelijk geval tóch het legaat uitgekeerd te krijgen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-een-legaat/