×

Hoe verkrijg ik een uittreksel uit het centraal testamentenregister?

Wat blijkt uit het centraal testamentregister?

Indien u wilt weten of een overledene een testament heeft laten maken of er bijvoorbeeld na het opstellen van het testament een nieuwer testament is gemaakt of een aanvullend testament is opgesteld, kunt u hier via het centraal testamentenregister (CTR) achter komen. Bij het centraal testamentenregister kan een uittreksel testamentenregister worden opgevraagd. Uit dit uittreksel centraal testamentenregister blijkt of er sprake is van een testament en of er meerdere testamenten zijn opgesteld.

Hoe vraag ik een uittreksel uit het centraal testamentenregister aan?

Een verzoek tot het verkrijgen van een uittreksel centraal testamentenregister kunt u in de meeste gevallen zelf indienen. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Op het aanvraagformulier centraal testamentenregister dienen de persoonlijke gegevens van de overledene te worden ingevuld, zoals de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de overlijdensdatum.

Niet in alle gevallen kan de aanvraag voor het verkrijgen van informatie uit het centraal testamentenregister digitaal worden ingediend. Het gaat hier onder andere om de situatie dat een persoon voor 1976 is overleden, een persoon niet in Nederland woont, een persoon in het buitenland is overleden of als de inlichting moet worden voorzien van een apostille om ervoor te zorgen dat het document ook geldt in het buitenland. Daarnaast kan het zo zijn dat een bewindvoerder of een curator een inlichting uit het centraal testamentenregister wil aanvragen over een persoon die nog niet is overleden. Ook in dat geval dient het verzoek schriftelijk te worden ingediend. Daarbij dient een bewijsstuk van de benoeming tot bewindvoerder of tot curator, te weten de beschikking waarbij dit is gebeurd, te worden meegezonden met de aanvraag. Ook voor een schriftelijk verzoek dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. Een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister dient bij een schriftelijke aanvraag altijd te worden bijgevoegd.

Het opvragen van een uittreksel centraal testamentenregister is kosteloos.

Welke informatie blijkt uit het uittreksel centraal testamentenregister?

Uit de informatie die u ontvangt van het centraal testamentenregister, blijkt niets over de inhoud van een testament. Hiervoor zult u zich tot een notaris dienen te wenden. Daarbij is het van belang om te vermelden dat de notaris alleen informatie over de inhoud van het testament verstrekt indien u een direct belanghebbende ter zake de erfenis bent. U bent bijvoorbeeld direct belanghebbende als u erfgenaam bent. De notaris gebruikt het uittreksel uit het centraal testamentenregister ook voor het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Indien er uit de informatie van het centraal testamentenregister blijkt dat er geen sprake is van een testament, dan is het wettelijk versterferfrecht van toepassing.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/hoe-verkrijg-ik-een-uittreksel-uit-het-centraal-testamentenregister/