×

Wat is het centraal testamentenregister?

Wat staat er in het centraal testamentenregister?

In het centraal testamentenregister wordt – kortgezegd – bijgehouden wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum dit testament is opgemaakt en bij welke notaris. Tevens worden gegevens van bijvoorbeeld akten van benoemingen opgenomen, zoals de benoeming van een voogd of een executeur.

De notaris door wie een testament is opgesteld, is verplicht om uiterlijk de dag nadat de akte is verleden, opgave te doen daarvan in het centraal testamentenregister. De regels omtrent dit register zijn neergelegd in de Wet op het centraal testamentenregister.

Er wordt alleen bijgehouden of er sprake is van een testament. De inhoud van het testament is bij het centraal testamentenregister niet bekend en blijkt dus niet uit het uittreksel dat wordt verstrekt. Hiervoor moet men zich tot de notaris wenden die het testament heeft opgemaakt.

U kunt alleen een uittreksel uit het centraal testamentenregister opvragen betreffende een overleden persoon. Daarnaast zijn in het register alleen testamenten geregistreerd die zijn opgemaakt door een notaris in Nederland. Buitenlandse testamenten worden niet geregistreerd.

Hoe vraagt u een uittreksel uit het centraal testamentenregister aan?

Om uw positie in het erfrecht te kunnen bepalen, is het van belang om te weten of er een testament is opgemaakt door een notaris. Wellicht zijn er meerdere testamenten opgesteld op verzoek van de erflater. Soms is er een testament bekend, maar is dit door de erflater later gewijzigd, aangevuld of volledig herroepen. Dit blijkt uit een uittreksel uit het register.

Indien u wilt weten of er een testament is of dat er sprake is van een nieuwer testament, dient een aanvraag voor een uittreksel te worden gedaan bij het centraal testamentenregister. Dit kunt u in de meeste gevallen zelf online doen. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar. Met de namen, geboorteplaats en de geboortedatum van de overleden persoon kunt u het uittreksel uit het centraal testamentenregister opvragen. Uit het uittreksel blijkt of er een testament is. Bovendien kunt u zien of het eerder opgestelde testament herroepen is en er sprake is van een nieuwer testament.

In een aantal gevallen kan de aanvraag ter verkrijging van een uittreksel uit het centraal testamentenregister niet digitaal worden ingediend. De aanvraag dient in dat geval schriftelijk te verlopen om een uittreksel te verkrijgen. Dit is het geval indien:

  • erflater voor 1976 is overleden;
  • erflater niet in Nederland woont of in het buitenland is overleden;
  • het uittreksel moet worden voorzien van een apostille zodat het document geldig is in het buitenland;
  • de bewindvoerder of curator een inlichting wil aanvragen over een persoon die nog niet is overleden.

 

Uw positie in het erfrecht op basis van het centraal testamentenregister?

Wat uw positie is in het erfrecht wordt met een uittreksel uit het centraal testamentenregister niet duidelijk, maar het is een eerste stap om die te kunnen bepalen. Vervolgens kan de notaris die het (nieuwere) testament heeft gemaakt benaderd worden.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-het-centraal-testamentenregister/