×

Kan een executeur worden ontslagen?

Ja, een executeur kan worden ontslagen.

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop de executeur de nalatenschap afwikkelt, is het mogelijk dat de executeur wordt ontslagen. Hiervoor moet een verzoekschrift ingediend worden bij de kantonrechter. Als de kantonrechter vindt dat de executeur fouten heeft gemaakt bij de afwikkeling van de nalatenschap, dan ontslaat hij de executeur. U moet daarom in uw verzoekschrift goed aangeven welke fouten de executeur heeft gemaakt. Ook als de erfgenamen op terechte gronden geen vertrouwen meer hebben in de executeur kan dit tot zijn ontslag leiden.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/kan-een-executeur-worden-ontslagen/