×

Wat is plaatsvervulling?

Plaatsvervulling houdt in dat iemand de plaats opvult van een erfgenaam die er niet meer is of die niet meer kan erven. Stelt u zich voor dat er een man is, die een zoon heeft. Die zoon is al overleden. Die zoon heeft zelf een dochter. De dochter is dus de kleindochter van de man. Als de man zou overlijden, zou in principe zijn zoon zijn erfgenaam zijn. Maar omdat zijn zoon al is overleden, zegt de wet dat de kleindochter in dat geval de plaats van haar overleden vader vervult. Zij wordt dus erfgenaam, in de plaats van haar vader. Had de vader twee dochters, dan vervullen zij allebei de plaats van hun vader en zijn ze beiden erfgenaam van hun opa geworden. Ze erven samen het gedeelte dat hun vader geërfd zou hebben.

Het overlijden van een erfgenaam kan dus voor plaatsvervulling zorgen. Er zijn nog meer situaties waarin er plaatsvervulling plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er iemand is onterfd of als iemand de nalatenschap verwerpt.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-plaatsvervulling/