×

In welke gevallen moet rekening en verantwoording worden afgelegd?

Bij de meeste erfenissen wordt iemand gevolmachtigd, of wordt een executeur benoemd, om de nalatenschap af te wikkelen. De gevolmachtigde en de executeur mogen de nalatenschap beheren en bepaalde handelingen verrichten. Moeten zij eigenlijk verantwoording afleggen over wat ze doen?

In welke gevallen moet rekening en verantwoording worden afgelegd?

In twee situaties moet rekening en verantwoording afgelegd worden aan alle erfgenamen.

De executeur of de gevolmachtigde zijn benoemd na het overlijden van de erflater. Zij regelen de begrafenis of crematie, voeren beheershandelingen uit of stellen de verdeling vast. Zij moeten rekening en verantwoording afleggen aan alle erfgenamen nadat zijn hun taken hebben voltooid. [hyperlink opnemen naar uitleg volmacht en executeur)

Het kan ook gebeuren dat nog tijdens het leven van de erflater iemand gevolmachtigd was te beschikken over de bankrekeningen van de erflater. Bijvoorbeeld als de erflater dit door ziekte niet meer zelf kon doen. In sommige gevallen moet een dergelijke gevolmachtigde na het overlijden rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen over de handelingen die hij tijdens het leven van de erflater verrichtte. Voorbeeld. Cornelis is 89 jaar en dementerende. Hij machtigt zijn zoon Marcel om zijn bankrekening te beheren. In totaal laat Marcel een bedrag van zo’n € 10.000,- afschrijven van bankrekening van zijn vader. Dan overlijdt Cornelis. Onder omstandigheden kunnen de erfgenamen Marcel vragen zich te verantwoorden over de afschrijving van de € 10.000,-.

 

Hoe moet rekening en verantwoording worden afgelegd?

Zowel de executeur als de gevolmachtigde moeten, als daarom wordt gevraagd, inzicht geven in de belangrijkste ontvangsten en uitgaven op de rekening(en) van de overledene en daarover verantwoording afleggen. Deze verantwoording moet zijn: schriftelijk, overzichtelijk, gespecificeerd en voorzien van relevante documenten en rekeningafschriften.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/in-welke-gevallen-moet-rekening-en-verantwoording-worden-afgelegd/