×

Trek zelf aan de bel als u legataris bent

Stel in het testament is ten behoeve van u een legaat opgenomen. Op grond daarvan heeft u recht op een geldsom. Dit legaat is een schuld van de nalatenschap. Deze schuld zal net als alle andere schulden uit de nalatenschap moeten worden voldaan. Uiteraard worden de schulden (en dus ook het legaat) betaald voordat er wordt verdeeld. U hoeft dus niet op de verdeling te wachten om je legaat uitbetaald te krijgen. Is er een executeur of een vereffenaar? Dan kunt u hem / haar vragen om het legaat uit te keren. Zowel de executeur als de vereffenaar zijn namelijk gehouden schulden van de nalatenschap te voldoen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/trek-zelf-aan-de-bel-als-u-legataris-bent/