×

Een professioneel vereffenaar kan soms uitkomst bieden als de nalatenschap vereffend moet worden

Als een nalatenschap door één of meerdere erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, dan moet de nalatenschap in beginsel worden vereffend. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk vereffenaar. Door verstoorde familieverhoudingen en andere inzichten is het niet altijd gemakkelijk om de nalatenschap samen te vereffenen. Loopt u nou vast met het vereffenen van de nalatenschap, dan biedt de wet uitkomst. U kunt de rechtbank vragen om een externe vereffenaar te benoemen. Dit kan een bekende zijn, maar ook advocaten en notarissen worden regelmatig benoemd tot vereffenaar. Zij hebben meer kennis van zaken en zijn emotioneel niet bij de kwestie betrokken. Dit maakt het voor hen veel gemakkelijker om de vereffening vlot te trekken.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/een-professioneel-vereffenaar-kan-soms-uitkomst-bieden-als-de-nalatenschap-vereffend-moet-worden/