×

Let als executeur op dat er voldoende in de nalatenschap zit en blijft

Stel u bent benoemd tot executeur en deze benoeming heeft u aanvaard. Als de nalatenschap vervolgens door één of meerdere erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, dan komt de executele te vervallen. De nalatenschap moet dan worden vereffend. Een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie dat u als executeur de ruimschootsverklaring kunt afleggen. Met de ruimschootsverklaring geeft u aan dat er sprake is van een ‘positieve nalatenschap’, hetgeen betekent dat de nalatenschap toereikend is om alle schulden te kunnen betalen. Controleer dus altijd hoe de nalatenschap wordt aanvaard en als de nalatenschap beneficiair is aanvaard, ga dan na of de nalatenschap toereikend is.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/let-als-executeur-op-dat-er-voldoende-in-de-nalatenschap-zit-en-blijft/