×

Leg de samenstelling van de nalatenschap goed vast: het achterhouden van goederen en gelden wordt bestraft

Stel u en uw broer zijn de enige erfgenamen in de nalatenschap van uw vader. Het heeft even geduurd, maar na een jaar is de nalatenschap helemaal afgewikkeld. De schulden zijn betaald en alle goederen zijn verdeeld. Twee jaar later komt u erachter dat er nog een kluisje van uw vader was in Zwitserland waarin een bedrag van € 100.000,00 lag. Uw broer heeft het kluisje vijf weken na het overlijden van uw vader leeggehaald, maar daar niets over gezegd. Dit bedrag is dan ook niet meegenomen in de afwikkeling van de nalatenschap. Staat u nu met lege handen? Nee, zeker niet. Oneerlijk gedrag wordt gestraft. Komt u erachter dat een van de erfgenamen een gemeenschappelijk goed (in dit geval een geldbedrag) heeft verzwegen, dan moet het goed niet alsnog verdeeld worden tussen de erfgenamen (in dit geval u en uw broer), maar degene die het goed verzwegen heeft, verbeurt zijn of haar aandeel in het betreffende gemeenschappelijk goed. In het hier aangehaalde voorbeeld betekent dit dat u een vordering krijgt op uw broer van € 100.000,00. Om te voorkomen dat er later een discussie ontstaat of u wist van het verzwegen goed of niet, adviseren wij u om goed vast te leggen welke goederen er zijn en hoe die verdeeld worden.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/leg-de-samenstelling-van-de-nalatenschap-goed-vast-het-achterhouden-van-goederen-en-gelden-wordt-bestraft/