×

Ook als u niet bent onterfd, is een beroep op de legitieme portie mogelijk

Indien een kind door zijn vader of moeder is onterfd, kan hij een beroep doen op zijn legitieme portie, waardoor hij alsnog iets uit de nalatenschap verkrijgt. Het kan ook voor afstammelingen die niet onterfd zijn lonen om een aanvullend beroep te doen op hun legitieme portie.

 

De legitieme portie wordt namelijk berekend over de legitimaire massa en niet over het saldo van de nalatenschap. In tegenstelling tot de berekening van het saldo van de nalatenschap, moet bij de berekening van de legitimaire massa rekening worden gehouden met de giften die door erflater zijn gedaan. Deze giften kunnen er daarom voor zorgen dat het erfdeel dat een afstammeling verkrijgt uit de nalatenschap, lager uitvalt dan zijn of haar legitieme portie. In dat geval kan een aanvullend beroep op de legitieme portie interessant zijn.

Let wel op: de waarde van alles wat een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt, komt – behoudens uitzonderingen – in mindering op diens legitieme portie. Ter verduidelijking volgt hieronder een kort voorbeeld.

 

Voorbeeld aanvullend beroep op de legitieme portie

Kind A en kind B zijn de erfgenamen voor gelijke delen in de nalatenschap van hun moeder. De nalatenschap bedraagt op het moment van het overlijden € 20.000,00. Dit betekent dat beide kinderen € 10.000,00 uit de nalatenschap ontvangen. Moeder heeft tijdens leven € 40.000,00 aan kind A geschonken. De legitieme portie van kind B is ¼ van de legitimaire massa. De legitimaire massa bestaat in dit geval uit het saldo van de nalatenschap (€ 20.000,00), vermeerderd met de gift aan kind A (€ 40.000,00). De legitieme portie van kind B bedraagt dus € 15.000,00. Indien kind B een aanvullend beroep doet op zijn legitieme portie, verkrijgt hij naast zijn erfdeel van € 10.000,00 nog een vordering op de nalatenschap ter hoogte van € 5.000,00.

 

Tot slot over een aanvullend beroep op de legitieme portie

Vermoedt u dat u te weinig uit de erfenis verkrijgt? De familie- en erfrechtadvocaat kan samen met u bekijken of een aanvullend beroep op uw legitieme portie loont.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/ook-als-u-niet-bent-onterfd-is-een-beroep-op-de-legitieme-portie-mogelijk/