×

Als u een beroep wilt doen op uw legitieme: doe dat dan tijdig

Soms kiezen mensen ervoor om hun kinderen te onterven. De wet geeft kinderen in Nederland dan nog de mogelijkheid om een beroep te doen op hun legitieme portie. De legitieme portie is, in grote lijnen, gelijk aan de helft van het kindsdeel waar iemand recht op heeft als het wettelijk erfrecht van toepassing zou zijn geweest. Als kind staat iemand in Nederland derhalve niet snel met lege handen! Een beroep moet wel uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden of eerder: binnen een door een belanghebbende gestelde redelijke termijn, worden gedaan, daarna vervalt het recht om een beroep te doen op de legitimaire aanspraak.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/als-u-een-beroep-wilt-doen-op-uw-legitieme-doe-dat-dan-tijdig/