×

Vraag zelf om informatie bij de executeur of vereffenaar

Het is niet meer dan logisch dat u als erfgenaam wilt weten hoe de afwikkeling van de nalatenschap verloopt. Als u gehouden bent om de nalatenschap zelf af te wikkelen, dan heeft u alle informatie voor handen. Stel dat er een executeur is benoemd en de executeur heeft zijn benoeming aanvaard, dan beschikt u vaak niet over alle informatie. U heeft wel recht op informatie en een executeur is verplicht om informatie te verstrekken aan de erfgenamen. Dit geldt ook voor een vereffenaar. Vaak is hier in het testament ook een bepaling over opgenomen. Als daar in het testament niets over is bepaald, dan kunt u met een beroep op de wet (artikel 4:148 BW) alsnog informatie bij de executeur opvragen.

Weet wat er speelt en vraag de executeur om informatie!

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/vraag-zelf-om-informatie-bij-de-executeur-of-vereffenaar/