×

Heb als executeur uw dossier op orde

Een aantal bescheiden dient iedere executeur in zijn bezit te hebben, maar vaak wordt dat vergeten en denken executeurs dat zij aan de slag kunnen als zij een kopie van het testament in handen hebben. Het is van belang dat u (los van inhoudelijke informatie over de nalatenschap) ook zo snel mogelijk onderstaande gegevens opvraagt:

  1. de overlijdensakte;
  2. een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR);
  3. een uittreksel uit het boedelregister.
Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/heb-als-executeur-uw-dossier-op-orde/