×

Controleer of de executeur (nog) wel bevoegd is

Stel u aanvaardt de nalatenschap beneficiair, dan betekent dat dat de nalatenschap vereffend moet worden. Let op, er zijn uitzonderingen in de wet opgenomen. Is er in het testament een executeur benoemd en deze executeur heeft zijn benoeming aanvaard, dan mag de executeur aanblijven zolang hij / zij de ruimschootsverklaring kan afleggen. De nalatenschap wordt in dat geval dus niet vereffend. Met de ruimschootsverklaring wordt te kennen gegeven dat er sprake is van een ‘positieve nalatenschap’, hetgeen betekent dat de nalatenschap toereikend is om alle schulden te kunnen betalen. Kortom, heeft u de nalatenschap beneficiair aanvaard en is er een executeur? Vraag hem / haar dan of de ruimschootsverklaring kan worden afgelegd. Zo niet, dan zit de taak van de executeur erop en wordt er vereffend. Als de ruimschootsverklaring wel kan worden afgelegd, dan blijft de executeur aan.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/controleer-of-de-executeur-nog-wel-bevoegd-is/