× 28 oktober 2018

Handelingen die kunnen leiden tot een zuivere aanvaarding

Als u erfgenaam bent, heeft u de keuze om de nalatenschap te verwerpen of de nalatenschap te aanvaarden. Als u de nalatenschap wilt aanvaarden, kunt u kiezen voor een zuivere aanvaarding of beneficiaire aanvaarding.

 

De keuze voor een beneficiaire aanvaarding en de keuze voor een verwerping worden gemaakt in een verklaring. Deze verklaring wordt ingeschreven bij de rechtbank.
De keuze voor een zuivere aanvaarding kan ook worden gemaakt door middel van een verklaring. Daarnaast bepaalt het Wetboek Erfrecht dat een zuivere aanvaarding op andere manieren kan plaatsvinden. Dit is het geval als u zich “ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt”. Voorbeelden hiervan zijn dat u bepaalde spullen van de nalatenschap verkoopt of bijvoorbeeld geld van de erflater meeneemt uit zijn huis om dit zelf te gaan gebruiken. In dat laatste geval wordt het totaal van de waarde van de nalatenschap minder. Daardoor kunnen schuldeisers van de nalatenschap hun vordering misschien niet meer innen. Dat gevaar voor de benadeling van schuldeisers heeft de wetgever willen voorkomen. Omdat u door het meenemen van het geld de nalatenschap zuiver hebt aanvaard, kunnen de schuldeisers bij u aankloppen. U moet in dat geval met uw eigen vermogen de schuldeisers van de nalatenschap betalen.

Het is niet altijd duidelijk of een bepaalde handeling tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van het Hof Den Haag van 27 augustus 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2574).

De rechtszaak

Deze zaak werd eerst voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag. Het ging om de volgende situatie. Erflaatster is overleden op 1 mei 2010. Op 15 juni 2010 werd de nalatenschap de erfgenaam beneficiair aanvaard. Dit deed de erfgenaam door de verklaring van beneficiaire aanvaarding in te schrijven bij de rechtbank. Een schuldeiser van de nalatenschap stelde zich op het standpunt dat de nalatenschap door de erfgenaam zuiver was aanvaard. De erfgenaam had namelijk vóór de beneficiaire aanvaarding kosten betaald met geld uit de nalatenschap. De erfgenaam had bijvoorbeeld een bos bloemen gekocht voor de notaris die haar had geholpen. De kosten hiervan
(€ 21,00) had zij gepind van de bankrekening van de erflater.
Ook werd er na afloop van de crematie gedineerd met een aantal personen. De kosten van het diner bedroegen € 515,30. Deze kosten betaalde erfgenaam van de rekening van erflater. Na de beneficiaire aanvaarding is dit geld overigens weer terugbetaald op de rekening van erflater.

De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van zuivere aanvaarding. De schuldeiser ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 27 augustus 2017 over de zaak uitgesproken. Ook het gerechtshof is van oordeel dat er geen sprake was van zuivere aanvaarding door de erfgenaam.
Het gerechtshof oordeelde: “dat een diner van deze omvang als afsluiting en dank aan de personen die hebben geholpen bij en zorg hebben gedragen voor een passende uitvaart van erflaatster onder de kosten van de begrafenis vallen, ook al is er sprake van een nalatenschap met zeer beperkte omvang”. Al eerder is in de rechtspraak bepaald dat kosten die gemaakt worden voor de uitvaart, niet kunnen leiden tot een zuivere aanvaarding.

Het gerechtshof vindt het daarbij ook van belang dat de erfgenaam het geld heeft terugbetaald. Daardoor is duidelijk dat de erfgenaam niet de bedoeling had om de schuldeisers van de nalatenschap te benadelen.

Het gerechtshof komt tot de conclusie dat in dit geval kan niet worden gezegd dat de erfgenaam zich ondubbelzinnig als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam heeft gedragen.

Tot slot

Wilt u bepaalde werkzaamheden gaan verrichten met betrekking tot de nalatenschap, dan moet u zich goed bewust zijn van de mogelijke gevolgen van die handelingen. Dit is vooral het geval op het moment dat u uw keuze nog niet hebt gemaakt.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/handelingen-die-kunnen-leiden-tot-een-zuivere-aanvaarding/