× 19 december 2019

Eerste lichting vereffenaars nalatenschappen opgeleid

De eerste lichting vereffenaars van nalatenschappen heeft deze week zijn opleiding afgerond. Op 24 september begon de door Familie- & Erfrecht Instituut Nederland (FEIN) georganiseerde Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen.

Joost Diks, advocaat familie- en erfrecht, directeur van FEIN en zelf ervaren vereffenaar: “Er bestond al geruime tijd vraag naar een complete specialisatieopleiding vereffeningen. Het aantal door de rechtbank benoemde vereffenaars is fors, door de uitspraken van de Hoge Raad ontwikkelt het leerstuk van de vereffening zich steeds verder en de rechterlijke macht lanceerde inmiddels de Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen. Er gebeurt dus veel op dit terrein. We vonden dat het hoog tijd werd voor een complete vereffeningsopleiding.”

Een rechter kan een vereffenaar benoemen als er problemen zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap, in het belang van schuldeisers en bijvoorbeeld als een nalatenschap onbeheerd is. Het kan gaan om zeer grote nalatenschappen, maar ook om insolvente nalatenschappen. Het werk van een vereffenaar lijkt de ene keer wat meer op dat van een executeur van een nalatenschap, een andere keer wat meer op dat van een faillissementscurator. De vereffenaar maakt de nalatenschap klaar voor verdeling. Hij treedt in en buiten rechte op voor de erfgenamen en behartigt de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap.

De specialisatieopleiding omvat vier cursusdagen waarin de cursisten klaargestoomd worden tot vereffenaar. Voorafgaand aan de cursusdagen lezen de cursisten zich op de te behandelen onderwerpen in en de opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Tijdens de opleiding zijn de deelnemers klaargestoomd tot vereffenaar. Zij hebben de juridische kennis en de praktische tips aangereikt gekregen waarmee zij op een goede manier nalatenschappen kunnen vereffenen.

Tijdens de opleiding werd de complete vereffening van A tot Z doorgenomen. Niet alleen kwamen alle standaard te verrichten werkzaamheden aan de orde, maar ook werden alle mogelijke juridische procedures waarmee de vereffenaar te maken kan krijgen besproken, was er aandacht voor de fiscale aspecten en werd aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen met het faillissementsrecht. De vereffening wordt doorgenomen door de bril van de vereffenaar, maar ook door die van de schuldeiser en die van de rechter.

Diks: “Van het behandelen van vorderingen, hoe om te gaan met de fiscus, wat te doen met een kind dat een beroep heeft gedaan op de legitieme portie, waarop te letten bij een onderneming in de vereffening, alles waarmee een vereffenaar te maken krijgt, komt in de opleiding aan de orde”.

Er zijn acht docenten aan de opleiding verbonden, die allemaal een dagdeel voor hun rekening namen. Vanuit de wetenschap zijn dat de professoren Bernard Schols, Freek Schols en Jan Biemans. Rechter Twan Bennenbroek (tevens voorzitter van de Expertgroep Erfrecht) besprak de vereffening bezien vanuit de rechterlijk macht. Maaike Steegmans deed dat vanuit haar kennis over het notariaat. Vanuit de advocatuur doceerden Bregje Boelens, Mathieu Schipper en Joost Diks. Onder de deelnemers zijn advocaten, notarissen, curatoren, afwikkelaars en vermogensspecialisten. Veel van hen hebben al ruime ervaring met vereffeningen.

Diks:

“We zijn blij met deze opleiding bij te kunnen dragen aan de verdere kwaliteitsslag in vereffeningen. De opleiding was direct voltekend, wat aangeeft dat er in de praktijk grote behoefte bestaat aan een dergelijke opleiding. Komend najaar zal de opleiding voor de tweede keer plaatsvinden.”

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/eerste-lichting-vereffenaars-nalatenschappen-opgeleid/