×

Wat zijn ‘andere wettelijke rechten’?

Wettelijke rechten zijn rechten die bepaalde nabestaanden hebben, ongeacht wat de overledene in zijn testament heeft bepaald. Wettelijke rechten vormen dus een uitzondering op de testeervrijheid, net als de legitieme portie.

Wat zijn ‘andere wettelijke rechten’?

‘Andere wettelijke rechten’ zijn speciale rechten met een verzorgingskarakter. Zo heeft de echtgenoot van de overledene het recht om in de woning te blijven wonen en om de inboedel te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat een echtgenoot door de andere erfgenamen van de ene op de andere dag het huis kan worden uitgezet. Was de overledene ondernemer en zet zijn (stief)kind of echtgenoot de onderneming voort? Dan hebben zij het wettelijke recht op goederen van de onderneming en – als de onderneming een NV of BV is – op overdracht van de aandelen.

 

Waarom heten deze rechten ‘andere’ wettelijke rechten?

Andere wettelijke rechten bestaan naast het wettelijke recht op de legitieme portie. Vandaar de naam ‘andere’  wettelijke rechten.

 

Tot wanneer kan ik aanspraak maken op de andere wettelijke rechten?

Deze termijnen zijn erg kort! Er gelden verschillende termijnen voor de verscheidene rechten. De kortste termijn is een half jaar, die zelfs nog kan worden verkort. Wilt u aanspraak maken op een ander wettelijk recht? Wacht dan dus niet te lang met het inwinnen van advies.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-zijn-andere-wettelijke-rechten/