×

Wat kan een onterfde afstammeling doen?

Als een kind is onterfd kan dat kind nog steeds aanspraak maken op een deel van de nalatenschap. Dit wordt de legitieme portie genoemd. Kort gezegd komt de legitieme portie erop neer dat de legitimaris recht heeft op de helft van de waarde van wat hij had kunnen krijgen als hij erfgenaam was geweest. Stel: er is een man die twee zussen heeft. Zijn moeder leeft niet meer. Zijn vader heeft een testament gemaakt. In dat testament heeft hij de man onterfd en de twee zussen tot erfgenamen benoemd. Als zijn vader geen testament had gemaakt, waren de man en zijn twee zussen elk voor 1/3egedeelte erfgenaam geweest. Maar nu is hij onterfd. Hij kan dan nog aanspraak maken op de helft van 1/3egedeelte. Dit is 1/6egedeelte. Zijn aanspraak wordt berekend over de legitimaire massa. Deze aanspraak is altijd een bedrag in geld. De man mag geen spullen van zijn vader uitkiezen. Hij wordt geen erfgenaam. Hij heeft alleen een vordering op zijn zussen.

Het is erg belangrijk dat de legitimaris binnen vijf jaar (of binnen een door een belanghebbende gestelde redelijke termijn) na het overlijden van de persoon die hem onterfd heeft, een beroep doet op zijn legitieme portie. Dat kan hij doen bij de erfgenamen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-kan-een-onterfde-afstammeling-doen/