×

Wat is een executeur en wat moet hij doen?

Tot 1 januari 2003 werd een executeur ook wel een executeur testamentair genoemd. Deze term bestaat niet meer. De executeur moet namens de erfgenamen het testament van de overledene ten uitvoer brengen. Wederzijds vertrouwen tussen de executeur en de erfgenamen is daarbij essentieel. Helaas ontbreekt dit vertrouwen vaak en verloopt de samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen erg moeizaam. Wat is een executeur nu precies? En wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Wat is een executeur en wat moet hij doen?

Het is mogelijk dat de overledene bij testament een executeur aan heeft gewezen. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar ook iemand van buitenaf. De executeur moet, namens alle erfgenamen, ervoor zorgen dat de nalatenschap wordt beheerd in de periode tussen het openvallen van de nalatenschap en het moment dat de nalatenschap is afgewikkeld. De overledene kan bij testament hieraan taken toevoegen, zoals het regelen van de begrafenis. Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden is hij verplicht de erfgenamen te informeren over wat hij precies doet. Na het afronden van zijn taken moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

 

Ik ben erfgenaam en ontevreden over de executeur. Wat kan ik doen?

U kunt ervoor kiezen een verzoekschrift tot ontslag van de executeur in te dienen bij de kantonrechter.

 

Ik ben aangewezen als executeur, maar dat wil ik niet. Wat kan ik doen?

U bent pas executeur als u de benoeming aanvaardt. Wilt u geen executeur worden, dan kunt u de benoeming weigeren. Heeft u de benoeming aanvaard, en komt u tijdens de uitvoering van de taken tot de conclusie dat u uw taken niet af wilt maken, dan kunt u zelf een verzoek doen tot ontslag bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt door de rechter bijna altijd gehonoreerd.

 

Welk soort executeurs bestaan er?

Er bestaan drie verschillende soorten executeurs, ieder met een eigen takenpakket:

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-een-executeur-en-wat-moet-hij-doen/