×

Wanneer kan ik een testament laten vernietigen?

Een testament kan nietig of vernietigbaar zijn. Dit zijn twee verschillende juridische termen, ieder met hun eigen rechtsgevolg. Een nietig testament wordt geacht nooit te hebben bestaan, en heeft daarom geen rechtsgevolg. Een vernietigbaar testament is echter geldig, zolang het niet vernietigd is. Het is daarom mogelijk dat een vernietigbaar testament gewoon blijft bestaan, als bijvoorbeeld niemand het in de gaten heeft of als alle partijen, om welke reden dan ook, het zo laten. 

Wanneer kan ik een testament laten vernietigen?

Een testament is vernietigbaar als:

  1. het tot stand kwam door bedreiging of bedrog van de overledene, of
  2. op grond van dwaling de onjuiste beweegreden in het testament staat vermeld en de overledenen het testament niet had gemaakt als hij had geweten dat hij van een onjuiste veronderstelling uitging

 

Hoe laat ik een testament vernietigen?

Vernietiging van een testament kan alleen via de rechter.

 

Wanneer is een testament nietig?

Een testament waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden of openbare orde, is nietig. Bovendien is een testament nietig als het is gemaakt door iemand die non compos mentis (niet bij z’n volle verstand) is. Er wordt veel geprocedeerd over de vraag of de erflater nog in staat was zijn wil te bepalen. Dit is juridisch gezien een lastig onderwerp omdat bewijs meestal ontbreekt. Overweegt u een procedure te starten over de geldigheid van een testament? Laat u zich dan goed adviseren over de kans van slagen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wanneer-kan-ik-een-testament-laten-vernietigen/