×

Moet ik als executeur rekening en verantwoording afleggen aan een opvolgend executeur of vereffenaar van een nalatenschap?

De executeur van een nalatenschap moet rekening en verantwoording afleggen

De executeur heeft het beheer over de nalatenschap. In dat kader zal hij o.a. een boedelbeschrijving van de nalatenschap moeten maken en de nalatenschap in beheer moeten nemen. Soms moeten er goederen van de nalatenschap worden verkocht ter voldoening van de schulden. Als de schulden zijn voldaan en de nalatenschap klaar is voor verdeling, dan zal de executeur rekening en verantwoording af moeten leggen aan de erfgenamen. Wilt u hier meer over weten, lees dan de veelgestelde vraag In welke gevallen moet rekening en verantwoording worden afgelegd?.

Soms moet de executeur zijn taken al neerleggen, terwijl de executele nog niet is afgerond. Denk aan de situatie dat de nalatenschap beneficiair is aanvaard en de executeur de ruimschootsverklaring niet meer kan afleggen. In dat geval eindigt de rol van de executeur en moet de nalatenschap worden vereffend. Of het geval dat de executeur wordt ontslagen en er een nieuwe executeur van de nalatenschap wordt benoemd. De vraag die in dit kader nog wel eens gesteld wordt, is of de executeur ook in die gevallen rekening en verantwoording moet afleggen en aan wie dan rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Rekening en verantwoording bij voortijdig einde van de positie van de executeur van een nalatenschap

Ook als de executeur voortijdig zijn taken moet neerleggen, moet er rekening en vantwoording worden afgelegd over zijn beheer over de nalatenschap. Afhankelijk van de situatie moet rekening en verantwoording worden afgelegd aan de opvolgend executeur of de opvolgend vereffenaar. Even de meest voorkomende situaties op een rij:

Tot slot nog een laatste praktische tip, houdt gedurende de hele executele een zorgvuldige administratie als executeur bij en noteer ook uw afwegingen bij belangrijke beslissingen die u als executeur neemt. Informeer de erfgenamen ook geregeld tussentijds over de stand van zaken. Dit maakt het afleggen van rekening en verantwoording over uw beheer als executeur aan het einde van de rit veel gemakkelijker

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/moet-ik-als-executeur-rekening-en-verantwoording-afleggen-aan-een-opvolgend-executeur-of-vereffenaar-van-een-nalatenschap/