×

Krijgt een onterfde erfgenaam helemaal niks?

Een onterfde erfgenaam heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op zijn legitieme portie. Dit geldt niet voor alle erfgenamen. Alleen afstammelingen van de erflater kunnen een beroep op hun legitieme portie doen. Deze personen worden legitimarissen genoemd.

Op het moment dat een onterfde erfgenaam een beroep op zijn legitieme portie doet, wordt hij niet alsnog erfgenaam. Hij krijgt op dat moment alleen een vordering op de erfgenamen. Deze vordering is grof gezegd de helft van wat de erfgenaam had kunnen krijgen als hij erfgenaam zou zijn geweest.

Een onterfde erfgenaam moet binnen vijf jaar (of binnen een door een belanghebbende gestelde redelijke termijn) na het overlijden van de persoon die hem heeft onterfd een beroep op zijn legitieme portie doen. Dit doet hij door aan de erfgenamen aan te geven dat hij zijn legitieme portie wil ontvangen.

Niemand is verplicht om de onterfde erfgenaam op de hoogte te brengen van het overlijden van de persoon die hem heeft onterfd. U als executeur dus ook niet. In sommige gevallen kan het echter handig zijn, om de onterfde erfgenaam wel op de hoogte te brengen en hem een termijn te geven waarbinnen hij moet aangeven of hij een beroep op zijn legitieme portie doet. De executeur is verantwoordelijk voor het voldoen van de vordering van de legitimaris.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/krijgt-een-onterfde-erfgenaam-helemaal-niks-2/