×

De gegevens in het boedelregister zijn niet altijd zaligmakend

Hoe u als executeur kunt weten hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard? U kunt een uittreksel opvragen uit het boedelregister. In het boedelregister wordt geregistreerd of erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zuiver hebben aanvaard of hebben verworpen. Maar let op, ook door te handelen kan een erfgenaam zuiver aanvaarden. Een eenmaal uitgebrachte keuze is niet zomaar meer terug te draaien. Op het moment dat een erfgenaam handelingen verricht op basis waarvan geconcludeerd moet worden dat de nalatenschap zuiver is aanvaard, dan heeft een daarna afgelegde verklaring tot beneficiaire aanvaarding geen rechtskracht. Wees u er derhalve van bewust dat het boedelregister niet altijd de juisite informatie bevat. Soms is nader onderzoek vereist.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/de-gegevens-in-het-boedelregister-zijn-niet-altijd-zaligmakend/