×

Betaal als executeur legaten niet te snel

Het komt regelmatig voor dat in een testament een legaat wordt opgenomen. Dit is een schuld van de nalatenschap. De executeur heeft als taak om schulden te voldoen en dus ook om legaten uit te betalen. Voorkom echter dat u in de situatie terecht komt dat de legaten zijn uitbetaald, maar dat er onvoldoende middelen zijn voor de andere schulden. De legaten staan namelijk achteraan in de rij. Eerst moeten andere schulden worden voldaan.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/betaal-als-executeur-legaten-niet-te-snel/