×

Artikel 7:176 BW | Misbruik van omstandigheden bij schenking

Artikel 7:176 BW

Indien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen, rust bij een beroep op vernietigbaarheid de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde, tenzij van de schenking een notariële akte is opgemaakt of deze verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn.

Worden in een procedure door de schenker feiten gesteld waaruit volgt dat een schenking door misbruik van omstandigheden tot stand gekomen, dan geldt in beginsel een omkering van de bewijslast.

Dat betekent dat het aan de begiftigde is om aan te tonen dat de schenking niet door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Deze omkering van de bewijslast kan ook relevant zijn in erfrechtzaken. Erfgenamen van de schenker kunnen immers ook een beroep doen op de vernietigbaarheid van de schenking. Overigens geldt deze omkering van de bewijslast van artikel 7:176 BW niet wanneer van de schenking een notariële akte is opgemaakt.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-7-176-bw-misbruik-van-omstandigheden-bij-schenking/