×

Artikel 4:97 BW | Onderhands codicil

Artikel 4:97 BW

Bij een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt tot:

  1. Het maken van legaten van:
    1. Kleren, lijfstoebehoren en bepaalde lijfsieraden;
    2. Bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken;
  2. Bepaling dat goederen, bedoeld onder a, buiten een huwelijksgemeenschap vallen;
  3. Aanwijzing van een persoon als bedoeld in artikel 25, tweede en vierde lid, van de Auteurswet en artikel 5, tweede lid, van de Wet op de naburige rechten.

Bepaalde zaken kan een erflater regelen buiten een testament om, aan de hand van een codicil. Er gelden wel enkele vormvoorschriften:

Een codicil moet handgeschreven zijn, er moet een datum op staan en moet ondertekend zijn door de erflater.

Is een codicil niet ondertekend of is het inhoudelijk in strijd met de wet, dan is een codicil nietig. Staat er geen datum of is een codicil niet handgeschreven, dan is het codicil vernietigbaar.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-97-bw-onderhands-codicil/