×

Artikel 4:94 BW | Een notaris is nodig om een testament te maken.

Artikel 4:94 BW

Behoudens hetgeen in de artikelen 97 – 107 is bepaald, kan een uiterste wil alleen worden gemaakt bij een notariële akte of een bij een aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte.

In principe kan een uiterste wilsbeschikking alleen worden gemaakt bij notariële akte of bij een aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte. In het eerste geval legt de notaris uw wensen vast in een officiële akte, welke akte door u en de notaris ondertekend wordt, in het tweede geval stelt u zelf een door u ondertekend document op dat u in bewaring geeft bij een notaris. Overigens betekent dat niet dat u niets kunt vastleggen ten aanzien van uw wensen na uw overlijden buiten de hiervoor beschreven mogelijkheden om. Voor specifieke situaties gelden andere regels, die zijn opgenomen in de artikelen 97 tot en met 107 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Zo is het bijvoorbeeld in geval van een oorlog mogelijk om buiten de notaris om een noodtestament op te stellen en kunt u ten aanzien van onder andere uw sieraden bepalen wie deze toekomen na uw overlijden door middel van een codicil. Dit is een handgeschreven document dat gedateerd is en door u ondertekend.

Een notaris is nodig om een testament te maken.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-94-bw-een-notaris-is-nodig-om-een-testament-te-maken/