×

Artikel 4:227 BW | Toepassing Boek 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 4:227 BW

Onverminderd de voorschriften die voor de verdeling van iedere gemeenschap gelden, zijn op de verdeling van een nalatenschap de navolgende bepalingen van toepassing.

Op de verdeling van de nalatenschap zijn de voorschriften van toepassing die voor de verdeling van iedere gemeenschap gelden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de artikelen 166 tot en met 188 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn de artikelen 228 tot en met 233 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek op de verdeling van de nalatenschap van toepassing.

Bij de verdeling van een nalatenschap moeten de regels van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek toegepast worden.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-227-bw-toepassing-boek-3-en-4-van-het-burgerlijk-wetboek/