×

Artikel 4:117 BW | Legaat?

Artikel 4:117 BW

  1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent.
  2. Een legaat komt, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.
  3. Is de prestatie deelbaar, dan zijn de belaste erfgenamen ieder voor een deel, evenredig aan zijn erfdeel, verbonden, tenzij de erflater anders heeft beschikt.

Wat is een legaat?

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Dit vorderingsrecht kan zien op een bepaald goed of een som geld, en komt in principe ten laste van de gezamenlijke erfgenamen. In principe, omdat het testament iets anders kan bepalen. Degene die een vorderingsrecht heeft uit hoofde van een legaat noemt men een legataris. Een legataris is een schuldeiser van de nalatenschap.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-117-bw-legaat/