Terug naar overzicht ×

Wat houdt de erfrechtadvocaat van de straat?

Bregje Boelens Voor de een zal de drijfveer zijn gelegen in de soms spraakmakende zaken. Zo komt het met regelmaat voor dat erfgenamen discussie hebben over wat er moet gebeuren met de asresten van de erflater. Bij dergelijke discussies kan de emotie hoog oplopen. In het geval het de erfgenamen niet lukt om overeenstemming te bereiken, zal een procedure bij de rechtbank uitkomst moeten bieden. In een dergelijke procedure laten erfgenamen zich graag bijstaan door de beste erfrechtadvocaat. Deze erfrechtadvocaat zal vaak kiezen voor een spoedprocedure, eenmaal vervlogen asdeeltjes laten zich immers moeilijk terughalen.

Voor een ander zal de uitdaging meer liggen in de complexiteit van een zaak. Hoe wikkel je als goede erfrechtadvocaat bijvoorbeeld een erfenis naar tevredenheid af zonder schade toe te brengen aan de onderneming die zich in de erfenis bevindt? Erfrechtelijke geschillen zijn vaak ingewikkeld zodat het belangrijk is je te laten bijstaan door een goede erfrechtadvocaat.

Een kind onterven is mogelijk

Van een ingewikkelde erfenis kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de erflater ervoor heeft gekozen een van zijn kinderen bij testament te onterven. Door deze onterving is dit kind geen erfgenaam meer. Wel kan hij als schuldeiser in de nalatenschap aanspraak maken op zijn legitieme portie. Het zal niet verrassen dat bij de vaststelling van de legitieme portie rekening moet worden gehouden met de goederen en de schulden van de erfenis. Ook wordt er gekeken naar de giften en schenkingen die de erflater heeft gedaan. De omvang van de legitieme portie levert vaak discussie op, zowel de legitimarissen als de erfgenamen hebben er groot belang bij zich te laten bijstaan door een goede erfrechtadvocaat.

Overleggen als het kan,
procederen als het moet.

Uiteindelijk kan ik natuurlijk alleen voor mijzelf spreken. Ik houd van de dynamiek die het zijn van advocaat met zich brengt. Geen dag, geen klant, maar zeker ook geen zaak is hetzelfde. De ene dag mag je meedenken met een ondernemer die zijn bedrijfsopvolging veilig wil stellen terwijl je de volgende dag aan tafel zit met een executeur of vereffenaar die advies nodig heeft bij de afwikkeling van een erfenis. Het uitgangspunt is het voorkomen van gerechtelijke procedures. In het geval een procedure niet kan worden voorkomen verschuift de uitdaging. In dat geval is het zaak om daarin de andere partijen een stap voor te zijn én voor te blijven. Als goede erfrechtadvocaat ben ik betrokken bij de oplossing van geschillen in zeer uiteenlopende zaken. Dit houdt deze goede erfrechtadvocaat van de straat!

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/column/wat-houdt-de-erfrechtadvocaat-van-de-straat/
Ik houd van de dynamiek. Geen dag, geen klant, maar zeker ook geen zaak is hetzelfde. Bregje Boelens