Terug naar overzicht ×

Vrijdag 20 maart: Dag van het Erfrecht 2020

Edith Schnackers Op vrijdag 20 maart 2020 is de Dag van het Erfrecht, in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Mijn kantoorgenoot Joost Diks was vanuit de VEAN de initiatiefnemer van de Dag van het Erfrecht. Op deze dag vraag ik als erfrechtadvocaat samen met mijn collega’s aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Waar niet eens zolang geleden het erfrecht alleen het werkveld van de notaris was, heeft de erfrechtadvocatuur de laatste 15 jaar een grote vlucht genomen. Tegenwoordig zijn er gespecialiseerde erfrechtadvocaten, die op behoorlijk wat kennis en ervaring kunnen bogen. Die kennis en ervaring is noodzakelijk om uw belangen optimaal te kunnen behartigen. Het aan ons kantoor verbonden opleidingsinstituut FEIN (Familie- & Erfrecht Instituut Nederland) verzorgt sinds jaar en dag, ook voor erfrechtadvocaten, erfrechtelijke cursussen en opleidingen. Ook op die manier dragen wij ons steentje bij aan ontwikkeling van het erfrecht in Nederland.

Er komt  veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap, zowel praktisch als juridisch. Het erfrecht is echt een vak apart. Het erfrecht kent juridische valkuilen – zo gelden er vaak hele strikte termijnen – en bijzondere aandachtspunten, die zonder deskundige begeleiding gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien, met alle gevolgen van dien. De ervaring leert dat regelmatig helaas te laat advies wordt ingewonnen. Als de familieverhoudingen niet goed zijn, is het eens te meer van belang dat u met behulp van deskundige begeleiding uw rechten kunt veilig stellen en juist wordt geïnformeerd over uw plichten. Een erfrechtadvocaat kan u met raad en daad bijstaan.

Op de Dag van het Erfrecht zijn mijn collega’s en ik telefonisch bereikbaar voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking, om meer informatie te krijgen over alles wat met de afwikkeling van de nalatenschap te maken heeft. Of er nu ruzie is ontstaan of de erfenis, de nalatenschap vereffend moet worden, een testament uitgelegd moet worden, er een geschil is over de verdeling van de erfenis, of welk erfrechtelijk leerstuk dan ook aan de orde is, wij kunnen u bijstaan. En we doen nog meer. Wij lanceren op de Dag van het Erfrecht de website www.advocaaterfrecht.nl. Op deze website geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over erfrechtelijke onderwerpen. Ook geven wij aan hoe een erfrechtadvocaat behulpzaam kan zijn en welke procedures mogelijk zijn. Als er dan toch problemen zijn ontstaan over de nalatenschap, is het van belang dat u goed wordt bijgestaan door een bekwaam advocaat erfrecht en er goede informatie beschikbaar is. De Dag van het Erfrecht is juist om deze reden in het leven geroepen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/column/vrijdag-20-maart-dag-van-het-erfrecht-2020/
Het erfrecht kent juridische valkuilen en bijzondere aandachtspunten, die zonder deskundige begeleiding gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Edith Schnackers